Τετάρτη, Δεκεμβρίου 03, 2008

Δουλειά του dba είναι (the sequel)...

"επανάληψη, μήτηρ μαθήσεως" μαθαίναμε παλιά στο σχολείο. Αλλά δυστυχώς κάποιοι δεν πρόσεχαν στο μάθημα και τώρα κόβονται μετεξετασταίοι. Και επειδή ο οποιοσδήποτε στη δουλειά του μία φορά μπορεί να εξηγήσει κάτι στο συνάδελφο, δεύτερη φορά θα κάνει την καρδιά του πέτρα και θα το επαναλάβει, άντε και μια τρίτη, αλλά από κει και πέρα θα σιχτιριστεί, καλό θα είναι να επαναλάβω ποια είναι η δουλειά και οι αρμοδιότητες ενός dba (database administrator). Πάμε λοιπόν: δουλειά του dba είναι

  • να παρακολουθεί και να φροντίζει για την απρόσκοπτη λειτουργία των βάσεων δεδομένων (tuning, error handling, debugging, patching, updating, monitoring),
  • επεκτείνοντας στο monitoring, να συμβουλεύει τους χρήστες της βάσης για διορθωτικές κινήσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση του performance, όταν παρατηρεί αδικαιολόγητο resource consumption οφειλόμενο στα προγράμματα των χρηστών,
  • να φροντίζει για την ακεραιότητα των δεδομένων (διαδικασίες backup, διαδικασίες ανάκτησης σε περίπτωση απώλειας της βάσης, σχεδιασμός disaster recovery site ή/και standby database),
  • να φροντίζει για την ασφάλεια των δεδομένων (διαδικασίες authorization, authentication, auditing),
  • να βοηθά τους χρήστες στη σωστή λειτουργία των εφαρμογών τους, συμμετέχοντας ενεργά (και ίσως έχοντας τον πρώτο λόγο) στο σχεδιασμό του σχεσιακού μοντέλου για τα δεδομένα τους, και παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη σωστή και αποδοτική συγγραφή του κώδικα των εφαρμογών τους, και
  • να κόβει κώλους κάθε φορά που κάποιος κάνει μαλακίες που θέτουν σε κίνδυνο όλα τα παραπάνω.
Ωστόσο (και αυτό πρέπει όλοι να το καταλάβουν καλά):
  • o dba δεν είναι ο owner των δεδομένων των χρηστών,
  • άρα ο dba δεν μπορεί να γνωρίζει ποια ακριβώς είναι τα δεδομένα των χρηστών, ούτε αν είναι σωστά. Και προφανώς δεν έχει την ευθύνη για το αν τα δεδομένα είναι τα σωστά, μετά από κάποια updates που έτρεξαν οι owners των δεδομένων.
Αν δεν το καταλάβουν κάποιοι αυτό, καλό θα είναι να διαβάσουν αυτό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου